Fietsverlichting draagt bij aan de fietsveiligheid
Blog

Fietsverlichting draagt bij aan de fietsveiligheid

Fietsverlichting betekent op een fiets aangebrachte lampen en heeft twee functies:

 1. zichtbaar zijn voor andere weggebruikers tijdens schemer en duisternis;
 2. in het donker je weg kunnen vinden op onverlichte wegen en paden.

De verlichting moet bestaan uit een wit of geel licht uitstralende lamp aan de voorkant van de fiets, de zogeheten koplamp, en een roodgekleurd licht aan de achterkant, de achterverlichting.

Als de koplamp over voldoende vermogen beschikt kan deze het zicht naar voren vergroten. Doordat het achterlicht een andere kleur heeft dan de koplamp kunnen andere weggebruikers de voorkant van de fiets onderscheiden van de achterkant. De zichtbaarheid van de fiets in de duisternis kan ook vergroot worden door het aanbrengen van diverse reflecterende materialen.

Fietsverlichting

Aanstaande zaterdag 27 oktober 2018 is het de ‘Dag van de Fietsverlichting’. In aanloop naar en op die dag zelf zet een keur aan organisaties het belang van goede fietsverlichting voor de verkeersveiligheid speciaal in de schijnwerpers. De organisaties hebben voor deze dag gekozen, omdat dit het weekend is waarop de klok ‘s nachts een uur terug gaat.

Vanaf dat moment wordt het dus ook eerder donker en is goede verlichting nog belangrijker.

In het hele land benadrukken lokale en regionale overheden het belang van fietsverlichting, onder meer met de bekende oproep ‘Ik Val Op’, onderdeel van het ‘Daar kun je mee thuiskomen’-programma.

Het idee voor de “Dag van de Fietsverlichting” ontstond vorig jaar binnen het RAI Keurmerk Fietsverlichting (RKF) en werd omarmd door het Uitvoeringsteam Fietsverlichting, de projectgroep waarin, begeleid door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de politie, VVN, ANWB, provinciale en lokale overheden, TeamAlert, Fietsersbond, BOVAG en RAI Vereniging samenwerken.

Doel van de dag is de bewustwording van het belang van verlichting op de fiets te vergroten. Na de succesvolle editie van vorig jaar vindt de “Dag van Fietsverlichting” dit jaar op zaterdag 27 oktober plaats. Niet toevallig in het weekend dat de wintertijd ingaat.

Belang van kwalitatief goede verlichting op de fiets

Goede verlichting op de fiets is essentieel voor de verkeersveiligheid. Dat begint natuurlijk bij gezien worden door andere verkeersdeelnemers. Maar ook zelf de weg en de omgeving kunnen zien is van groot belang.

Onderzoek laat zien dat overdag de meeste slachtoffers vallen, maar dat als gecorrigeerd wordt voor de gefietste kilometers, de kans om een ongeluk te krijgen in het donker veel groter is. Goede verlichting is dus uiterst belangrijk om problemen te voorkomen.

Ook opmerkelijk is dat automobilisten zich (terecht) zeer ergeren aan fietsers zonder licht, maar dat niet zeker is of zij als fietser altijd wel hún eigen licht, of dat van hun gezinsleden, in orde hebben.Toch fietst slechts 64 procent van alle fietsers met voor- en achterlicht. De overige 36 procent fietst met onvoldoende of geen verlichting.

In de vier grote steden ligt dit gemiddelde nog lager. Daar heeft 47 procent van de fietsers de verlichting niet op orde. Vooral onder jongeren is het gebruik van verlichting zorgwekkend. Frustrerend is dat miljoenen Nederlanders dus zonder voldoende verlichting fietsen en daarmee zichzelf en anderen in gevaar brengen.

Al vele jaren worden in het najaar de bekende campagnes voor fietsverlichting gevoerd.

Een gezamenlijk moment om het belang van verlichting op de fiets voor de verkeersveiligheid extra te belichten was er echter nog niet. Dat is er nu wel, met de ‘Dag van de Fietsverlichting’.

Dit jaar ondersteunt het RAI Keurmerk fietsverlichting (RKF) niet alleen de “Dag van de Fietsverlichting” maar start 27 oktober 2018 ook met de consumentencampagne “Kijk verder!”. Deze social media campagne richt zich op ouders van schoolgaande kinderen en heeft als doel om het belang van kwalitatief goede fietsverlichting onder de aandacht te brengen.

Wat is goede fietsverlichting

Er sneuvelt weleens een lampje bij de fiets, vooral bij de schoolgaande puber die ermee naar school fietst. Zorg er dan voor dat ze ook in de donkere wintermaanden nog goed ‘zien‘ en vooral ‘gezien worden‘.

Zorg dat de verlichting op de juiste manier wordt gemonteerd

De kwaliteit van de lampjes is belangrijk, maar zeker ook hoe het gemonteerd is. De vaste verlichting moet stevig aan de voor- en achterkant van de fiets bevestigd worden en recht vooruit en achteruit schijnen. Ook mag deze niet bedekt zijn en niet te veel bewegen.

Zien en gezien worden

Fietsverlichting heeft twee functies, namelijk het verlichten van de weg om goed te kunnen zien en licht geven om door andere weggebruikers opgemerkt te worden. Wanneer je veel op wegen fietst waar weinig straatverlichting aanwezig is, kies dan een koplamp die veel licht uitstraalt.

Fiets je vaak in de stad, dan is het vooral belangrijk om goed ‘gezien te worden‘. Om goed te kunnen zien op een onverlicht pad is echt een sterkere lichtbundel nodig.

fietsverlichting draagt bij aan de fietsveiligheid

Onderhoud en controle

Neem eens een kijkje in de fietsenstalling van een middelbare school. Op veel fietsen is het de verlichting die het eerst stuk gaat. Regelmatig controleren of de verlichting goed werkt is dan ook heel erg belangrijk. Regelmatig schoon maken van de reflectoren is belangrijk, omdat vuile reflectoren minder licht weerkaatsen.

Zichtbaarheid

In de wet wordt geen minimale lichtsterkte voorgeschreven. Woorden zoals ‘helder’, ‘duidelijk’ of ‘deugdelijk’ komen in de wet niet voor. De wet eist enkel dát er licht gevoerd wordt.

De meesten vinden dat ze zichtbaar zijn als ze zelf nog wat kunnen zien. Deze benadering is niet toereikend, vooral niet bij mensen met goed nachtzicht. De ervaring leert dat er gemiddeld veel en ernstige ongevallen plaatsvinden tijdens de late schemering. Ouderen en nachtblinden zien minder, en de verschillen zijn enorm.  Ook het donker is een gevaarlijk periode.

Daarbij kent ook goed nachtzicht aanzienlijke beperkingen. Enkele daarvan zijn:

 1. minder scherp zien naarmate het donkerder is, bij duisternis wordt het beeld korrelig.
 2. je ziet geen kleuren, met name rood is in het donker niet zichtbaar.
 3. felle lichtbronnen werken verblindend waardoor donkere objecten in de nabijheid niet meer zichtbaar zijn.
 4. een onverlichte fietser naast een fietser met fel licht is totaal onzichtbaar voor de tegenliggers.
 5. aanpassing aan het donker duurt al gauw enkele minuten (oplopend tot 20). Het effect van verblinding houdt daardoor gevaarlijk lang aan.
 6. de ogen werken trager naarmate het donkerder wordt. Bij zeer donkere omstandigheden heb je al gauw 0.5-1 seconde nodig om een object te onderscheiden (even kijken is dus niet genoeg).
 7. Ook worden bewegingen in het donker minder goed en soms zelfs niet waargenomen.

Het vermogen om in te spelen op plotselinge veranderingen is bij duisternis dus veel minder dan overdag.

fietsverlichting draagt bij aan de fietsveiligheid

Wanneer ben je goed zichtbaar

Goed zichtbaar ben je pas als je in enkele tienden van een seconde duidelijk opgemerkt wordt. Dat is namelijk de tijd die weggebruikers nodig hebben om in een bepaalde richting te kijken. Voor- en achterlicht moeten daarom opvallen tegenover glimmende objecten in het licht van een straatlantaarn. Ook dienen voor- en achterlamp voldoende zijwaarts licht te geven.

Tegemoetkomend verkeer moet afstand en snelheid van de fiets kunnen inschatten. Op onverlichte wegen lukt dat alleen als de lichtplek van de bundel op de weg duidelijk zichtbaar is. Is dat niet het geval, dan zal de automobilist groot licht moeten gebruiken. Goede verlichting van de fiets heeft het voordeel dat anderen meer rekening met je houden (bijvoorbeeld voorrang geven en dimmen). Dat is niet alleen prettiger maar ook veiliger.

Zichtbaarheid betekent ten slotte dat je andere weggebruikers niet verblindt. In dat geval kunnen ze niet inschatten waar zij zelf zijn en waar de ander zich bevindt, met alle risico’s van dien.

Levensduur en vervangbaarheid van de fietsverlichting

Ledverlichting gaat qua levensduur van de fietsverlichting het langst mee, maar als deze verlichting stuk gaat deze niet tot nauwelijks los te vervangen. Gloeilampjes zijn vervangbaar doordat ze een fitting hebben. Hoogwaardige ledlampjes kunnen tienduizenden branduren meegaan terwijl de halogeenlampjes voor de fietsverlichting over het algemeen met 50 tot 100 branduren relatief kort meegaan.

Zicht

Fietsverlichting met gewone gloeilampjes en laagwaardige ledlampjes biedt de fietser matig en soms zelfs geheel geen zicht op de weg voor hem, en dient dan alleen maar om zichtbaar te zijn voor de overige weggebruikers. Moderne koplampen kunnen door de ontwikkeling van hoogwaardige halogeen- en ledverlichting in het donker het weggedeelte voor de fiets goed beschijnen.

De maximale gevoeligheid voor licht ligt voor de kegeltjes (dagzicht) bij het geel, maar voor de staafjes (nachtzicht) bij blauwgroen. Ledverlichting heeft daar een veel hogere opbrengst en geeft beter zicht op de weg dan halogeenverlichting met hetzelfde vermogen.

Voor goed zicht in het donker op een onverlichte weg gelden enkele aanbevelingen met betrekking tot zicht en oriëntatie:

 1. lamp is goed afgesteld: een bundel die naar boven schijnt verlicht de weg niet.
 2. bundel verlicht de breedte van een smalle weg op 10 m afstand.
 3. buiten de bundel geeft de lamp genoeg licht om reflectorpaaltjes, richting- en verkeersborden van afstand op te merken en van nabij te lezen.
 4. de bundel is sterk genoeg om gaten, stenen, obstakels, glassplinters en een scherpe bocht in de weg tijdig op te merken. Daarvoor moet je minstens 10 m ver kunnen zien. Extra hoge eisen aan de voorlamp gelden bij slecht (nacht)zicht en als er bij hoge snelheden in het donker wordt gereden (bv. ligfietsen en trektochten in geaccidenteerd terrein).
 5. de weg wordt door de bundel bij voorkeur gelijkmatig verlicht.
 6. voor mensen met goed nachtzicht moet de bundel niet te sterk zijn: in dat geval zie je niets van de omgeving. Je hoort in zwak (maan)licht huizen en bomen langs de weg te kunnen zien.

Fietsveiligheid

Nederland kent minimale regelgeving voor fietsverlichting en ook van Europese normering is geen sprake. Er bestaat een breedgedragen gevoel dat fietsverlichting in belangrijke mate bijdraagt aan de fietsveiligheid. Door de fietsindustrie is grote voortgang geboekt in het ontwikkelen van hoogwaardige verlichtingstechnologie die de veiligheid en het comfort sterk kunnen verbeteren.

Fietsers weten dat fietsverlichting belangrijk is. Maar toch fietsen ze te vaak zonder verlichting. Bijvoorbeeld omdat:

 1. de verlichting is vergeten;
 2. de batterijen leeg zijn;
 3. de verlichting kapot is;
 4. de verlichting gestolen is.

En dat brengt risico’s met zich mee.

Wist je dat?

 1. Verlichting niet zozeer voor jouw eigen zicht is maar vooral zodat automobilisten je zien?
 2. In de 4 grootste steden van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) fietsers gemiddeld minder vaak licht aan hebben dan in andere steden? Ook gebeurt dit minder vaak volgens de regels.
 3. Jongeren en jongvolwassenen in verhouding minder vaak verlichting aan hebben dan ouderen?
 4. Het achterlicht het belangrijkst is? Omdat je het achteropkomende verkeer niet kunt zien aankomen.

Verantwoordlijkheid ouders (en school) controle goede verlichting op de fiets

 1. Een voornemen dat je vandaag al kunt uitvoeren is een lamp kopen en op je fiets zetten!
 2. Fietsers die zonder licht rijden zijn vaak onzichtbaar en daardoor een gevaar voor zichzelf.
 3. Zij veroorzaken niet zelden een schrikreactie van medeweggebruikers.
 4. Het is onbehoorlijk mensen zo te laten schrikken en niet zonder gevaar.
 5. Iedereen doet zijn best met anderen rekening te houden.
 6. Niemand is zonder fouten, maar zonder licht fietsen is geen foutje. Dat kan de fietser kwalijk genomen worden.
 7. Volwassenen zijn voor hun eigen gedrag verantwoordelijk en ouders dragen de verantwoordelijkheid voor hun kind.
 8. De politie zou vaker moeten controleren, maar kan het niet alleen. En zeker niet als volwassenen er schouderophalend over doen.
 9. We zouden er elkaar op moeten aanspreken als de verlichting niet deugt.

Schoolactie

Voorbeeld van een actie hoe een school betrokken is bij de veiligheid van het kind:

Aan de ouders, verzorgers en kinderen

Natuurlijk zijn ouders/verzorgers verantwoordelijk hiervoor. Maar ook wij als school, willen meedenken in het belang van jullie kind! Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor hun veiligheid. Binnen onze school hebben we verkeerslessen en gedurende deze week zal onze aandacht vooral gaan naar: Verkeer en Gezien worden!

Op een ochtend in november wordt de fiets door vrijwilligers gecontroleerd. Als blijkt dat de fiets, met name de verlichting, oké is, dan krijgen de kinderen een aardigheidje.
Mocht blijken dat er iets schort aan de verlichting van de fiets van jullie kind, dan krijgen jullie van de school een mailtje.

Wij gaan er dan van uit dat de verlichting aan jullie aandacht is ontsnapt en dat jullie er voor zorgen dat het met de verlichting in orde komt. We rekenen in het belang van de veiligheid van jullie kind op de volle medewerking met deze actie!”

Goede verlichting op je fiets is makkelijker dan ooit! Lampen zijn overal te koop en in vele soorten, met of zonder batterij. Dus (groot)ouders, controleer de fiets van de kinderen en meteen ook maar de eigen fietsverlichting.

Geen ‘gloeiende spijker’, maar een lamp waarmee je wordt gezien (achter) en eentje waarmee je kan zien (voor). Geen licht op je fiets is asociaal.”

Gevaarlijke punten in de wijk: wordt verkeersouder

Hoe gaat deze organisatie te werk. Er wordt een zichtbaarheidsactie georganiseerd. Dit is om automobilisten en ouders bewust te maken van de (on)zichtbaarheid van (jonge) kinderen zonder fietsverlichting.

Daarnaast spreken de verkeersouders soms mensen aan op gevaarlijk gedrag, met de insteek samen het verkeer veiliger te kunnen maken voor onze kinderen. Als VVN Verkeersouder draag je bij aan verkeersveiligheid rond de school van jouw kind(eren).

Wil je meer weten en wil je kinderen helpen in het verkeer? Wordt dan verkeersouder.

fietsverlichting draagt bij aan de fietsveiligheid

Campagnes voor gratis fietsverlichting

De ANWB repareert met behulp van vrijwilligers en controleert met de fietsverlichtingsacties door het hele land de verlichting van de fiets van voorbijgangers. Dit jaar worden bij 1900 scholen, verenigingen, ANWB-winkels en fietsenwinkels 500.000 lampjes gecontroleerd door ca. 8.000 vrijwilligers en is de fietscheck tijdens de donkere maanden een vast onderdeel van de ANWB verkeerslessen op school (Streetwise).

Laat ook je fiets gratis controleren. Deze organisatie heeft ook een leuke maar zeer nuttige verkeersles over fietsverlichting, de Lichtbrigadetest.
Vrijwilligers repareren daar niet alleen je fietsverlichting, maar controleren ook onder andere de remmen en het bandenprofiel zodat je veilig op weg kunt!

Ook gaat op zaterdag 27 oktober van 18.00 tot 22.00 uur een promotieteam korte en positieve gesprekken aan met jongeren op het Stationsplein en deelt gratis fietsverlichting uit aan fietsers.

Ik Val Op, Jij Ook?

Fietsers in het verkeer zijn kwetsbaar. Het is dus belangrijk dat zij goed zichtbaar zijn. Hiervoor is de campagne Ik val op!

Uit metingen is gebleken dat in de regio Amsterdam 50% van de fietsers met fietsverlichting uit rijdt. Dat kan beter. In de maand oktober wordt daarom in de regio Amsterdam en in de rest van Nederland de “Ik val op!” campagne gevoerd om meer fietsers met licht te laten fietsen.

Heb jij je fietsverlichting aan in het donker? Dan maak je minder kans op een ongeluk én voorkom je dat je een boete krijgt.

Op 27 oktober is de Dag van de Fietsverlichting. Er worden dan meerdere acties in de regio Amsterdam georganiseerd, waaronder de actie ‘Show yourself’. Met dit project worden jongeren door middel van een VR-experience bewust gemaakt van hun kwetsbare positie op de fiets en het belang van fietsverlichting.

fietsverlichting draagt bij aan de fietsveiligheid

Ik val op winactie!

Fietsers moeten worden beloond voor hun goede fietsverlichting. Misschien doet niet alleen je voor- en achterlicht het goed, maar val je ook op door een lichtgevende rugtas of speciale kleding.

Deel jouw foto waarbij je laat zien hoe goed jouw fiets verlicht is in het donker en maak kans op stoere extra zichtbaarheid! Tag de Vervoerregio op Facebook, Twitter of Instagram en gebruik #ikvalop. Een deskundige jury kiest de leukste twee inzendingen van inwoners van de Vervoerregio Amsterdam. Wie valt op en wint?

Diverse campagnes

De betrokken partijen zetten zich vanaf begin oktober al in met diverse campagnes door het land om het belang van fietsverlichting te benadrukken. Zo is de ANWB Lichtbrigade actief bij scholen, winkels, verenigingen en NS-stations, ondersteunt VVN in diverse provincies lokale actiegroepen en gaan de afdelingen aan de slag met de toolkit ‘Fietsverlichting’.

TeamAlert gaat op haar beurt met haar project Show Yourself de straat op om jongeren te voorzien van goede en werkende fietsverlichting. Daarnaast besteedt de politie ook aandacht aan fietsverlichting door hierover op social media te communiceren en zal ook de Fietsersbond online campagne voeren om fietsers bewust te maken van werkende fietsverlichting.

Dit is slechts een greep uit de activiteiten die de partijen houden om het gebruik van verlichting op de fiets te bevorderen.

Verlichtingscampagne voor het basisonderwijs

Ook binnen het basisonderwijs is het belangrijk aandacht te schenken aan goede fietsverlichting en ook aan goed zichtbare kleding in het donker. Bij de reguliere methodes verkeerseducatie wordt hier dan ook ruim aandacht aan geschonken.

Als een school naast het reguliere programma extra aandacht wil schenken aan de verlichtingscampagne, is het project Lightwise van de ANWB een aanrader. Het project is gratis en aanmelden kan via http://www.anwb.nl/lightwise.

Het is ook belangrijk om ouders te informeren over het belang van een goede verlichting en goed zichtbare kleding. Dit kan via de schoolkrant, website van school of een aparte nieuwsbrief gebeuren. Diverse verkeersmethodes hebben hiervoor kant en klare ouderinfo-brieven beschikbaar.

Een leuke ludieke actie is het organiseren van een “lichtjesdag op school”. Laat alle kinderen zo “verlicht mogelijk” naar school komen. Denk hierbij aan reflecterende kleding, lampjes, reflectors enz. De “best verlichte leerling” per groep en vervolgens van de hele school ontvangt een prijs. Verduister de speelzaal/hal en laat de leerlingen zelf beoordelen wie het best zichtbaar is. Gebruik hiervoor zaklampen enz.

Een superleuke activiteit die de bewustwording over het belang van goede verlichting en goed zichtbare kleding zeker zal stimuleren.

fietsverlichting draagt bij aan de fietsveiligheid

Lichtsymbolen maken het verschil

Het plaatsen van een lichtsymbool op een fietspad, zorgt ervoor dat het gebruik van correcte fietsverlichting toeneemt. Het voeren van correcte verlichting op de fiets neemt hierdoor toe van 4 op de 10 naar bijna 6 op de 10.

Wettelijke regels waar de fietsverlichting aan moet voldoen

In Nederland gelden een beperkt aantal regels.

Regels voor vaste fietsverlichting

 1. Tussen zonsondergang en zonsopgang, en overdag wanneer het zicht ernstig belemmerd wordt, moet een fietser licht voeren. Wanneer overdag het zicht ernstig is belemmerd, is niet nader gespecificeerd.
 2. Het voorlicht moet wit of geel zijn. Het achterlicht rood.
 3. Deze moet vast aan de fiets bevestigd zijn, of gedragen worden op borst (voorlicht) of rug (achterlicht).
 4. Het licht mag niet knipperen.
 5. Een driewieler met 2 wielen voor moet 2 symmetrisch bevestigde koplampen hebben.
 6. De verlichting mag andere weggebruikers niet verblinden. Wanneer dat is, is niet nader gespecificeerd. De Duitse norm gaat uit van max. 2 lux op 10 meter. Heb je een koplamp die is bedoeld om zelf de weg te zien, dan moet je deze dus ook naar beneden richten, en mag je deze niet recht naar voren laten schijnen.
 7. Extra verlichting is niet toegestaan. Dus grappige ledjes in wielen of meer dan 1 koplamp op een tweewieler is illegaal.
 8. De koplamp moet voortdurend zichtbaar zijn voor tegemoetkomende weggebruikers.
 9. Het achterlicht moet voortdurend zichtbaar zijn voor van achteren naderende weggebruikers.
 10. De verlichting hoeft alleen gevoerd te worden tijdens het rijden. Bij stilstand hoeft deze dus niet te schijnen (hoewel dat natuurlijk wel handig is, en goede dynamoverlichting standlicht heeft).
 11. Fiets je ‘s nachts met een aanhanger dan moet die ook een achterlicht hebben. Die moet (uiteraard) links gemonteerd worden.

In Nederland zijn er geen eisen gesteld aan de hoeveelheid licht. Dus ook een batterijlampje dat nauwelijks schijnt, voldoet aan de regels.

Regels voor losse lampjes voor op de fiets

Gebruikt u losse lampjes op de fiets? Dan gelden andere regels:

 1. wit of geel licht voor;
 2. rood licht achter;
 3. ze moeten recht vooruit of recht achteruit schijnen;
 4. moeten goed zichtbaar zijn. Er mag dus niets voor of overheen hangen;
 5. deze mogen niet knipperen;
 6. de losse lampjes mag u vastmaken aan uw kleding of op uw tas;
 7. u mag de lampjes alleen vastmaken op het bovenlichaam. Dus geen lampjes op uw hoofd, armen of benen vastmaken.

Regels voor reflectie op een fiets

Een fiets op 2 wielen moet de volgende reflectie hebben:

 1. een rode reflector op de achterkant van de fiets. Dit mag geen driehoek zijn;
 2. witte of gele reflectoren op de wielen (velgen) of banden;
 3. 4 (amber)gele reflectoren op de trappers.

Heeft uw fiets 2 achterwielen? Dan moet u aan de voorkant een extra witte reflector hebben. Verder gelden dezelfde regels als voor een gewone fiets.

Extra wielen

Wanneer je fiets twee voorwielen heeft, moet je aan de voorkant twee extra witte of gele lampen hebben. Met twee achterwielen moet je aan de achterkant een extra rode reflector hebben.

Verder gelden dezelfde regels als voor een gewone fiets.

Boetes

De boete voor het ontbreken van of op de verkeerde plaats aangebrachte reflectoren kost je 35 euro per ontbrekend/verkeerd onderdeel – exclusief administratiekosten. Voor een verkeerde kleur reflector kost de boete zelfs 55 euro – exclusief administratiekosten.

De fietser die rondrijdt met meer lampen of reflecterende voorzieningen dan is toegestaan kan een boet krijgen die 55 euro bedraagt, exclusief administratiekosten. Ook ondeugdelijke verlichting kost je 55 euro exclusief administratiekosten.

In bijzondere gevallen gelden andere boetebedragen.

Rijden zonder licht en reflectie

Ook worden er boetes uitgedeeld als:

 1. voor- of achterlicht staat niet aan als u fietst in het donker, schemer of bij slecht weer/zicht;
 2. u fietst zonder reflectoren op de achterkant, trappers en wielen (velgen) of banden van uw fiets;
 3. het fietslicht een andere kleur heeft, knippert of als u het op een verkeerde plek heeft bevestigd.

Is een reflector op een fiets verplicht?

Een reflector op een fiets is wettelijk verplicht, waarbij er aan meerdere eisen moet worden voldaan. De fiets wordt in het dagelijkse leven door veel mensen gebruikt als vervoermiddel en om in alle omstandigheden veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer worden er eisen aan de fiets gesteld.

De wetgeving in Nederland schrijft niet alleen verplicht voor dat een fiets over reflectoren moet beschikken, maar ook aan andere eisen moet voldoen. Reflectoren zijn in dat opzicht een verlengstuk van de fietsverlichting die ook verplicht op een fiets gevoerd moet worden als er in het donker wordt gefietst.

Het is zelfs zo dat er niet te veel licht op de fiets mag worden aangebracht, zoals gekleurde LED lichtjes in de wielen, want dat is niet toegestaan. In de eerste plaats dient er een rode reflector die geen vorm van een driehoek mag hebben op de achterkant van de fiets geplaatst te zijn.

De pedalen van de fiets moeten voorzien zijn van gele reflectoren. Daarnaast geldt nog dat er ook met betrekking tot de wielen sprake dient te zijn van reflectie. Bijvoorbeeld door witte of gele reflectoren tussen de spaken of reflecterende veiligheidsstrepen op de banden.

Tot slot

 1. Zorg dat alle draadjes vastzitten.
 2. Controleer of je batterijtjes het doen.
 3. Regel een setje thuiskomertjes, voor als je verlichting het per ongeluk een keertje niet doet.
 4. Doe op tijd uw fietslicht aan; dan bent u zichtbaar. Wacht niet totdat u zelf bijna niets meer ziet.
 5. Kies een route met straatverlichting. Dan wordt u beter gezien en heeft u zelf beter zicht.
 6. Zorg dat uw fietslicht en reflectoren niet worden afgedekt (door tassen, kleding, bagage e.d.).
 7. Draag contrasterende (felgekleurde of lichte) kleding.
 8. Gebruik reflecterende strips, armbanden e.d. op jas / tas / kleding / schoenen; denk ook aan reflecterende (sleutel)hanger o.i.d. aan een rugzak of fietssleutel.
 9. Let in het donker extra goed op; wees voorzichtig met voorrang nemen; automobilisten zien u mogelijk minder snel (het risico voor fietsers is in donker groter dan overdag).
 10. Rijd rustiger en let goed op de weg; obstakels, kuilen, paaltjes, richels en randjes zijn in het donker slechter te zien.
 11. Wie echt goed wil opvallen in het donker kan een reflecterend veiligheidshesje dragen.

Bekijk hier al onze kinderfietsen, jongens- en meisjesfietsen, fietsonderdelen en fietshelmen

Gerelateerde blogs

Leave a Comment

De waardering van www.mooiekinderfiets.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 10.0/10 gebaseerd op 1 reviews.