verkeersveiligheid en verkeersexamen
Blog

Verkeersveiligheid en verkeersexamen

Verkeerseducatie bevatten alle aspecten zoals kennis, vaardigheden en motivaties die nodig zijn voor het bijbrengen van de voorwaarden voor veilige deelname aan het verkeer.

Een ander kenmerk is dat er voor verkeerseducatie een formele inspanning moet worden verricht. Deze vormen van formeel leren sluiten aan op opdoen van ervaring door verkeersdeelname. Het uiteindelijk doel van verkeerseducatie is het verhogen van de verkeersveiligheid.

Verkeerseducatie is een verplicht vak op de basisschool. De uren die daaraan besteed worden gaan vrijwel altijd over de theoretische kennis van verkeersregels. Hoe deze verkeerskennis in de praktijk moet worden toegepast, is vrijwel nooit onderdeel van de verkeerslessen.

Op de basisschool worden veel kinderen op de route naar school nog begeleid door ouders. Na de basisschool moeten deze kinderen over het algemeen grotere afstanden afleggen naar het voortgezet onderwijs. Wie dat ongeoefend moet doen loopt een groter risico op ongevallen. Niet voor niets is er in de ongevalsstatistieken een piek te zien bij fietsende kinderen van 12 tot 14 jaar.

Het is belangrijk dat kinderen op de basisschool al veel oefenen in de praktijk. Het praktisch verkeersexamen is een goede stimulans om kinderen (en hun ouders) aan te sporen de aangeleerde verkeersregels in de praktijk te brengen.

Verkeerseducatie en Doel

Het belangrijkste doel van verkeerseducatie is de verkeersonveiligheid terug te brengen en daarmee een daling van het aantal slachtoffers gerelateerd aan verkeersongelukken te bewerkstelligen. Naast dit doel zijn er ook nog andere doelen die gehaald worden via verkeerseducatie.

Het kan ook zorgen voor een betere betrokkenheid van omwonenden, ouders, deelnemers op het gebied van veiligheid, sociale controle, milieu en doorstroming. Ook de campagnes gericht op het Nieuwe Rijden of het gebruik van de spitsstrook streven indirect een veiliger verkeer na. Op de eerste plaats een duurzamere rijstijl waarmee doorstroming en milieu bevoordeeld worden.

Verkeerscircuit

Regelmatig hoor je dat scholen met het idee lopen om een verkeersplein of circuit op het schoolplein aan te (laten) brengen. Het wel of niet aanleggen van een verkeersplein is natuurlijk een persoonlijke overweging, hieronder een aantal argumenten  om een goede keuze te kunnen maken.

Hoewel een verkeersplein veel voordelen heeft zitten er ook de nodige nadelen aan.

Nadelen

Allereerst zul je natuurlijk moeten bepalen welk doel het circuit heeft (speels of voor praktische verkeerseducatie) en voor wie je het plein maakt (de kleuters hebben aan iets heel anders behoefte dan de bovenbouw). Ik zou ook zeker per groep lessen ontwikkelen welke op het circuit gegeven kunnen worden.

 1. Even ‘snel iets schilderen’ raad ik ten zeerste af.
 2. Ontwerp diverse pleinen en teken ze desnoods eerst met stoepkrijt zodat ermee geoefend kan worden.
 3. Er zijn ook spuitbussen met krijt verkrijgbaar. Dit ‘krijtspray’ blijft, afhankelijk van de weersomstandigheden, enkele dagen goed zichtbaar zitten.
 4. Koop wel spuitbussen met een zogenaamd ‘op de kop ventiel’, hiermee kunt je gemakkelijk op de grond werken.

verkeersveiligheid en verkeersexamen

Nadelen vind ik dat de ruimte vaak te beperkt is om een goed bruikbaar parcours met veel verschillende verkeerssituaties aan te leggen (een baan moet al snel 1 meter breed zijn en fietsers kunnen niet haaks de bocht om dus dat vraagt ook ruimte). Het circuit is niet flexibel en je kunt niet gemakkelijk 1 specifieke verkeersoefening doen.

Aan ander nadeel is:

 1. de kinderen raken zo vertrouwd met het circuit tijdens de pauzes dat een verkeersles niet bijzonder meer is.
 2. Het onderhoud is ook vrij kostbaar (betonverf slijt snel).
 3. Het circuit moet natuurlijk verkeersaspecten hebben die de leerlingen in de praktijk ook tegenkomen.
 4. In ieder geval een recht stuk weg, een gelijkwaardige kruising, een ongelijkwaardige kruising, een zebrapad en verschillende bochten.
 5. Uitbreiden met een rotonde, wegversmalling, bushalte, voorsorteervakken, parkeervakken, verkeerslichten, middenberm, fietsstrook, uitrit enz.

Een alternatief om bijvoorbeeld gemakkelijk fietsoefeningen op het plein te doen is alleen een aantal strepen en stippen neerzetten. Je kunt met wat aanvullend materiaal (pylonen e.d.) dan snel een slalom of andere fietsoefening maken.

Het vraagt dan wel meer voorbereiding maar de stippen en strepen worden in de pauzes door leerlingen vaak voor andere leuke spelletjes gebruikt.

Verkeersexamen

Het verkeersexamen heeft als doel scholen te stimuleren praktisch en theoretisch verkeersonderwijs te geven. Het schriftelijk examen wordt gevolgd door het praktisch verkeersexamen Het schriftelijke deel van het examen toetst de verkeerskennis en het verkeersinzicht en inzicht in veilig gedrag.

Bij het praktijkdeel staat het juist toepassen van de verkeersregels en veilig verkeersgedrag op de fiets centraal. Ouders worden gestimuleerd aandacht te schenken aan verkeersopvoeding.

Theoretisch examen

Het theoretisch verkeersexamen vindt jaarlijks plaats in april. De leerlingen krijgen 25 vragen in de rol van fietser, voetganger en  passagier uit de domeinen kennis, veiligheidsbewustzijn, houding en vaardigheden. Hierbij wordt rekening gehouden met omgevingen, leerdoelen, domeinen.

Voorbereiden theoretisch examen

Om het theoretisch verkeersexamen goed te kunnen maken, moeten de leerlingen een aantal verkeersbegrippen en verkeersafspraken goed onder de knie hebben. Alle afspraken zijn geformuleerd in termen van gedrag voor het kind in de rol van voetganger en fietser. .

De leerlingen kunnen nu al beginnen met oefenen voor het verkeersexamen. Er zijn diverse proefexamens te vinden op te oefenen. Ook kan je met de hele klas VVN Verkeersexamenquiz spelen op het digibord.

De quiz bestaat uit drie rondes. Elke ronde bevat 10 vragen in de vorm van stellingen die waar of niet waar zijn.

verkeersveiligheid en verkeersexamen

Digitaal verkeersexamen

Er is momenteel een pilot Digitaal Verkeersexamen waarbij ruim 600 scholen meededen. De kinderen maakten het examen op een laptop of een tablet in de klas. Over het algemeen werd er positief gereageerd op de digitale verwerkingsvorm. Het examen is gebruiksvriendelijk.

Het geheel is overzichtelijk en het kunnen vergroten van de plaatjes en filmpjes wordt prettig ervaren.

Voor veel leerlingen was deze versie duidelijker dan de papieren variant. Zij vonden het prettig dat na afloop de uitslag direct beschikbaar was en dat leerlingen niet hoeven te wachten op de leerkracht die moet nakijken.

De quiz bestaat uit drie rondes. Elke ronde bevat 10 vragen in de vorm van stellingen die waar of niet waar zijn.

Voorbereiden praktisch verkeersexamen

Tijdens het verkeersexamen toetsen we of de leerlingen de theorie goed kunnen toepassen in het echte verkeer.

Basisschoolkinderen doen hun verkeerservaring op met een aantal vaste routes. Ze zijn nog niet zo ervaren en fysiek nog niet in staat in een geheel nieuwe omgeving de theorie toe te passen.

Het verkeersexamen bestaat uit een theoretisch- en een praktijkdeel. Om je voor te bereiden op het verkeersexamen is het belangrijk om vooraf veel te oefenen. Dat kan op school, maar zeker ook thuis en onderweg. Hoe meer verkeerservaring, hoe veiliger kinderen het verkeer in gaan. En des te meer kans om te slagen!

Oefenexamens

Op de verkeersexamenwebsite van Veilig Verkeer Nederland vind je alle tips om te oefenen overzichtelijk bij elkaar. Op dit moment zijn er nog geen oefenexamens beschikbaar. Die komen in januari volgende jaar weer op de website. Er zijn drie oefenexamens die de kinderen kunnen maken. Na elke vraag krijg je meteen te zien of je de vraag goed of fout beantwoord hebt. Ook krijg je bij het nakijken een korte toelichting.

Zo wennen de kinderen vast aan het echte examen.

Verkeersexamen app

Met de Verkeersexamen app kunnen kinderen oefenen voor het praktisch verkeersexamen. Jullie kunnen samen de theorie bestuderen en bekijken welke verkeerssituaties hij of zij onderweg tegen kan komen. Ook kunnen jullie samen de fiets controleren, om te kijken of hij voldoet aan de eerste vijftien punten van de fietscontrolekaart.

In de Verkeersexamen app staan tips om je kind te coachen in het verkeer. Zo kunnen ze vol zelfvertrouwen aan het examen beginnen. De Verkeersexamen app is gratis te downloaden voor iOS en Android.

Samen de examenroute fietsen

Zes weken voor het praktisch verkeersexamen is de route al bekend. Je kunt deze route dus samen fietsen. Laat je kind zelf goed nadenken als je verkeersborden en kruispunten tegenkomt.

Voor de start worden de fietsen van de kinderen gecontroleerd. Alleen op een goedgekeurde fiets mogen zij aan het examen deelnemen.

Fietscontrole

Aan deze punten moet een fiets ten minste voldoen

 1. Het stuur zit goed vast.
 2. De bel is goed te horen.
 3. Handvatten zitten goed vast aan het stuur en zijn heel.
 4. Remmen werken goed. Uitsluitend handremmen? Dan moeten beide remmen goed werken.
 5. Indien van toepassing: de remblokjes zijn niet versleten.
 6. Voorband is heel en heeft voldoende profiel.
 7. Achterband is heel en heeft voldoende profiel.
 8. Spaken in beide wielen zitten goed vast.
 9. Trappers zijn voldoende stroef.
 10. Het zadel zit goed vast.
 11. Je kunt met beide voeten (tenen) net de grond raken als je op het zadel zit.
 12. De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak.
 13. Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets of geïntegreerd in het achterlicht.
 14. Ten minste twee witte of gele reflectoren zitten aan de wielen of de banden hebben cirkelvormige reflectie.
 15. Beide trappers hebben twee gele reflectoren.
 16. De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht.
 17. Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht.
 18. Indien van toepassing: de dynamo werkt goed, ook bij nat weer.
 19. Een witte reflector aan de voorkant van de fiets of geïntegreerd in de koplamp.

Vrijwilligers controlepost verkeersexamen

Langs de route staan vrijwilligers die -aan de hand van een controlelijst- beoordelen of de leerlingen goed handelen.

De vrijwilligers hebben een handige app voor de controleposten waarmee de vrijwilligers in 1 oogopslag kunnen zien waarop zij moeten letten. Daarmee wordt het verzamelen van de resultaten een stuk sneller en gemakkelijker.

verkeersveiligheid en verkeersexamen

Brugklassers en fietsveiligheid

Na elke zomervakantie stappen veel brugklassers op de fiets, op weg naar hun nieuwe school. Een nieuwe route en onbekende, soms gevaarlijke verkeerssituaties.

Nu zitten ze nog in groep 8, maar dat duurt niet lang meer. Waarschijnlijk weten de meeste leerlingen al naar welke school zij straks gaan. Na de vakantie is het zover, dan lopen en fietsen talloze scholieren voor het eerst naar hun nieuwe school. Of zij nemen de bus, tram, trein of metro.

Meestal betekent het voortgezet onderwijs een langere route naar school. Met veel nieuwe en soms gevaarlijke verkeerssituaties. Alle reden om de leerlingen goed voor te bereiden op hun nieuwe schoolroute.

Appen of muziek luisteren

Het is nog niet verboden om op de fiets te bellen en naar muziek te luisteren. Wel moet je op het verkeer blijven letten en je mag geen gevaarlijke situaties veroorzaken voor anderen.

In 2017 hebben de ANWB en 40 andere bedrijven en organisaties een gedragscode ondertekend tegen het gebruik van mobieltjes in het verkeer. Daarbij lijkt de boodschap misschien vooral gericht aan automobilisten. Echter de gedragscode geldt ook voor het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets.

Je kent het wel: je fietst door de stad, op weg naar een gezellige borrel. Muziekje in je oren en gaan. Het blijkt wat drukker dan gedacht, dus vis je je mobieltje uit je zak om snel een appje te sturen naar je vrienden dat je iets later bent terwijl je stevig doortrapt.

Dan komt er net op dat moment een auto de hoek om rijden, die niet heeft gemerkt dat hij jou voor moet laten. Jullie botsen keihard tegen elkaar aan, want terwijl jij eigenlijk naar links had moeten kijken, drukte je net op ‘verzenden’…

Hoewel het voor fietsers wel verboden is om gevaarlijke situaties te veroorzaken, is het nog steeds legaal om op je fiets te appen, bellen, sms’en of je muziek keihard aan te hebben staan.

Houdt je bezig met het verkeer

Voor fietsers zeggen wij hetzelfde als met de auto of een ander vervoersmiddel: houd je bezig met het verkeer, niet met appen of bellen.

Vanaf 2019 verbod op appen op de fiets

Er is een ‘groot maatschappelijk en politiek draagvlak’ voor een verbod voor appen op de fiets. De regering wil een krachtig signaal afgeven en komt volgend jaar met een wetsvoorstel, inclusief boetebedragen. Tegelijk waarschuwt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat een verbod wel helder en te handhaven moet zijn.

Daarnaast komt er volgende zomer een nieuwe campagne, gericht op verstandig omgaan met de smartphone in de auto en op de fiets.

Driekwart van de Nederlanders wil in elk geval het actief bedienen van de telefoon op de fiets in de ban doen, bleek begin dit jaar al. De meerderheid geeft ook aan dat zij het een urgent probleem vinden. Zij zien vaak gevaarlijke situaties als gevolg van gebruik van het mobieltje op de fiets zien.

Echter, nieuw onderzoek van VeiligheidNL stelt nu dat appen op de fiets nauwelijks mede een ongeval veroorzaakt; slechts bij 1,2 procent van de slachtoffers die op de eerste hulp zijn beland. Praten met een medefietser (11 procent) of muziek luisteren, eventueel met koptelefoon op, (3 procent) blijkt onveiliger.

Sterker nog: er is volgens de onderzoekers geen sluitend bewijs dat er een verband is tussen telefoongebruik en fietsongevallen.

Tot slot

Deze blogpost laat zien dat verkeersexamen op basisscholen een belangrijk onderdeel vormt voor de verkeersveiligheid van fietsers.

Bekijk hier eens onze grote collectie jongens- en meisjesfietsen met veilige fietsen voor de allerkleinsten, de brugklassers en kinderen in groep 8.

Gerelateerde blogs

Leave a Comment

De waardering van www.mooiekinderfiets.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 10.0/10 gebaseerd op 1 reviews.